Karlek samt sex gestaltas ofta ino popularkultur samt reklam saso nagot tidlost

Karlek samt sex gestaltas ofta ino popularkultur samt reklam saso nagot tidlost

Ino boken foljaktligen tar karleken forliden. De negativa relationernas sociologi visar hon att dagens flyktiga relationer age betydligt djupare rotter an senaste arens ”appifiering”.

Bejakandet bruten det lustfyllda befinner si forknippat tillsammans frihet, autonomi samt sjalvforverkligande

Ino var tidrymd befinner si det nagon axiom att tillfredsstallelse ar nagot att efterstrava. Forbruknin inneha egentlige blivit sa primar stav var upplevelse av valbehag att det ar svar att dela det foren av det andra. Vi lever inom ett konsumtionskultur, vilket ick bara innebara att vi utvecklar nya behov fran samt lusta postumt onodiga prylar inte me ocksa att sjalva begaren gestaltas sam uttrycks genom forbruknin. Detta har, avser sociologen Eva Illouz ino den gallande svenska spraket nytukomna boken Darfor tar karlek fullbordande, haft en biff influen gallande forutsattningarna for romantiska och sexuella relationer ino dagens samhalle.

Illouz age agnat mer an tjugo ar att inova karlekslivets villkor inom det kapitalistiska samhallet, e forskningsprojekt som resulterat inom flertal uppmarksammade litteratur, bland annat saledes gor karlek smart (201. Deras sjalvhjalpsklingande titlar at aven fast ar Illouz bocker odla vidstrack ifran mindfullness och livscoaching man kan anlanda. Utgangspunkten befinner si att ekonomiska, teknologiska sam sociala faktorer strukturerar vara intima relationer. Hurda vi valjer samt avvisar rimli partners, hurda vi drommer ifall karlek samt fantiserar forsavit sex befinner si tillsamman andra ord synnerlige bestamt itu hurda samhallet ar https://internationalwomen.net/sv/heta-asiatiska-kvinnor/ organiserat.

Njutingen uppnas enklast genom forbrukning – ma det finnas utav varor, tjanster, upplevelser eller manniskor

karleken befinner si meningen med livet/evig/det enda vi behover sta att existera lyckliga medan sexlivet bestams av drifter utom viljans check. Illouz vill inom stallet fordarva sam utreda samtidens sexuella samt romantiska perfekt sam beteenden for att presentera hurda det pastadd tidlosa egentligen har nagon bestamd historisk samt social sammanhan. Ramverket kanns ater fran eftersom astadkommer karlek vark, darborta partnervalets mekanismer star i fokus, under tiden Darfor tar karlek fullbordande i stallet kretsar run saken dar vanmakt att initiera samt bevara varaktiga relationer saso i enlighet me Illouz praglar vart karleksliv ino dag.

Bokens huvudtes befinner sig att det rader en vidd emotionel ovisshet gallande relationernas distrikt. Det befinner sig svar att kunna hurda samt nar karl trader in i ett seriosa parrelation tillsamman e sam vilka forutsattning som galler i relationen. Darbort det forr ratt konsensus run hur relationer inleds, utformas och avslutas fatta det i dag en explicit ramverk, alternativ med Illouz ord ett manuskrip, for det har. Det befinner sig normalt sam socialt accepterat att traffas och innehava sex inte med forpliktelser eller att forint nago samband igenom att plotsligt avga lyssna pa fran sig, sa kallad ghosting. Flera tycks anga sig fran forhalland mot forhallande inte med att onskan alternativ klara av stoppa over och forkovra sina emotione. Inom stallet rader nagon sinnesfranvaro som ideligen forklaras inom psykologiska termer – det befinner si barndomstrauman alternativt andra individuella bryderi star inom vagen forut det varaktiga kanslomassiga atagandet.

Forut Illouz befinner si det vikti att ino stallet elaborera nago sociologisk forklaringsmodell. Det befinner si ick individerna som befinner si skadade inte me samhallet som genererar svarigheterna att inleda och stoppa kvar i en karleksrelation.

Det ha speglas i enlighet med Illouz inom vara karleks- samt relationsval: rorlighet slar hogre an trofasthe sam hane satsar icke villig att existera innestaende i e och likadan forhallande en langre tid.

Tinder samt andra dejtingappar har drivit utvecklingen till allting flyktigare relationer igenom att offerer e aldrig bris sortiment bruten tillgangliga partners, skad dessutom andra samt mer omfattande forandringar ligger mot stomme stav det ombyte Illouz beskriver. Hon pekar bland ovrig gallande saken da smidighe och utkontraktering sasom praglar dagens arbetsliv, darborta ansvarsforhallandena ar oklara samt de sociala skyddsnaten inom resa att monteras ned.

Deixe um comentário